MUDr. Klára Marešová, Ph. D., FEBO

MUDr.
Klára Marešová,
Ph. D., FEBO

OČNÍ LÉKAŘKA

Chirurgie šedého a zeleného zákalu

Plastická chirurgie očních víček

Refrakční operace nitroočních čoček
ZRAK


Zrak člověka je smyslem nadřazeným,
a to pro dokonalost s jakou zpracovává světelné vjemy.


Zrakem člověk kontroluje ostatní smysly. Taková nadřazenost zraku není všude v přírodě pravidlem. Tak u špatně vidícího zajíce je nadřazeným smyslem sluch. U psa špatně vidícího a ne zvlášť dokonale slyšícího je kontrolním smyslem čich. Zrak člověka ve srovnání s ostatními tvory je tak dokonalý, že jen někteří draví ptáci vidí lépe do dálky, ovšem na úkor zorného pole.

Oční lékařství, ač obor zabývající se poměrně malým orgánem, je propojené se všemi ostatními medicínskými obory. Moderní technologie vnesly do očního lékařství extrémní přesnost zobrazení, nevídané chirurgické možnosti a nové léčebné perspektivy. Oční lékař je charakterizovaný umnou netřaslavou rukou, ale i všeobecným medicínským přehledem a uměním neléčit pouze oko, ale celého pacienta.Oční lékařství chrání jeden
z nejdůležitějších smyslů člověka.PRACOVIŠTĚPRACOVIŠTĚ


Oční klinika
LF UP Olomouc

I. P. Pavlova 6
725 00 Olomouc

Přednostka kliniky

Oční centrum

u svatého Mořice

Opletalova 8
779 00 OlomoucG-Centrum


Horní náměstí 238/8
779 00 Olomouc

Plastická chirurgie
očních víček

OPERACE VÍČEKOPERACE
HORNÍCH
VÍČEK

Operace horních víček 12 000 Kč.
Operace horních i dolních víček 24 000 Kč.
Operace horních víček a vyzdvižení obočí 16 000 - 18 000 Kč dle rozsahu.

Proč se operace provádí

Pokles a ochabnutí kůže horních víček způsobuje řídká podkožní tkáň, velmi tenká kůže a výrazná pohyblivost víček Toto vše vede k ochabnutí kůže a unavenému vzhledu očí. Operace odstraní ochablou a v podstatě přebytečnou kožní řasu horního víčka.

Jak se operace provádí

V lokální anestezii (injekce účinné látky do horního víčka) se po předchozím zakreslení odstraní přebytečné tkáně, což může zahrnovat kůži, malou část svalu a tuk. Kůže se sešívá nevstřebatelným stehem, který bude za 5–7 dní odstraněn. Jizva je schovaná v ohybu víčka, jen vnější část jizvy je krátký čas po operaci viditelná.

Před operací

Vysaďte léky, které snižují srážlivost krve 14 dní před operací. V indikovaných případech vyžadujeme předoperační vyšetření. Zařiďte si, prosím, odvoz z operace, protože řídit automobil nebo cestovat hromadnou dopravou z operace není možné.

V den operace

V určenou hodinu se, prosím, dostavte na operační sál, požádáme Vás o podpis informovaného souhlasu s operací a vyfotíme Vaše oči. Poté Vám do očí kápneme anestetikum a zakreslíme si množství přebytečné kůže. Při operaci budete ležet a zakryjeme Vás sterilní rouškou s otvorem na oči. Po operaci budou oči zalepené úzkými proužky sterilního krytí.

Pooperační léčba

První tři dny po operaci budete víčka chladit mrazenými gelovými sáčky nebo mraženou drobnou zeleninou (hrášek, kukuřice) obalenými v ubrousku (suchý chlad) 5 x denně po 20 minut. Modřiny na víčkách jsou zcela běžné a často stékají na dolní víčka. První týden je vhodné si zvednout polštář, tedy i v noci být spíše v polosedě. Dva týdny po operaci se vyvarujte cvičení, plavání, běhání.

Možné pooperační komplikace

Ačkoliv je plastika horních víček jednou z nejčastějších a nejúspěšnějších plastických operací i zde jsou komplikace možné. Během operace může dojít k neočekávanému výraznějšímu krvácení, které způsobí velké modřiny víček. Ke krvácení může dojít vedle či za okem. Po operaci je běžná dočasná neschopnost zcela zavřít víčka, neměla by trvat déle než pár dní. Infekce víčka bývá velmi vzácná. V jizvě se mohou objevit milia, či inkluzní cysty. Po operaci může dojít k syndromu suchého oka, který se projevuje nedostatkem slz a pálením očí. Veškeré tyto komplikace jsou vzácné.

Pokud máte po operaci nějaké neočekávané obtíže jako bolest, horečku, zhoršení vidění kontaktujte nás na telefonním čísle 724 768 883.

OPERACE
DOLNÍCH
VÍČEK

Operace dolních víček 13 000 Kč.
Operace horních i dolních víček 24 000 Kč.

Proč se operace provádí

Ochabnutí kůže dolních víček a takzvané pytlíky pod očima způsobuje řídká podkožní tkáň, ochabnutí kůže víček a očnicového septa a vyklenutí očnicového tuku dopředu. Vzhled očí je unavený.

Jak se operace provádí

V lokální anestezii (injekce účinné látky do dolního víčka) se provede kožní řez pod řasami v celé délce dolního víčka a snese se vyklenující se očnicový tuk. Odstraní se malá část přebytečné kůže a sešije nevstřebatelným stehem, který bude za 5-7 dní odstraněn. Jizva je těsně při okraji dolního víčka schovaná pod řasami, vnější část jizvy je pár týdnů po operaci viditelná.

Před operací

Vysaďte léky, které snižují srážlivost krve 14 dní před operací. V indikovaných případech vyžadujeme předoperační vyšetření. Zařiďte si, prosím, odvoz z operace, protože řídit automobil nebo cestovat hromadnou dopravou z operace není možné.

V den operace

V určenou hodinu se, prosím, dostavte na operační sál, požádáme Vás o podpis informovaného souhlasu s operací a vyfotíme Vaše oči. Poté Vám do očí kápneme anestetikum. Při operaci budete ležet a zakryjeme Vás sterilní rouškou s otvorem na oči. Po operaci budou oči zalepené úzkými proužky sterilního krytí.

Pooperační léčba

První tři dny po operaci budete víčka chladit mrazenými gelovými sáčky nebo mraženou drobnou zeleninou (hrášek, kukuřice) obalenými v ubrousku (suchý chlad) 5 x denně po 20 minut. Modřiny na víčkách jsou zcela běžné. První týden je vhodné si zvednou polštář, tedy i v noci být spíše v polosedě. Dva týdny po operaci se vyvarujte cvičení, plavání, běhání.

Možné pooperační komplikace

Během operace může dojít k neočekávanému výraznějšímu krvácení, které způsobí velké modřiny víček. Ke krvácení může dojít vedle či za okem. Mírné slzení je pro operaci velmi časté. Důvodem je otok tkání dolního víčka a tím menší nasávací schopnost odtokových slzných cest. Infekce víčka bývá velmi vzácná. V jizvě se mohou objevit milia či inkluzní cysty. Vyklenutí (ektropium) dolního víčka je vzácnější komplikací, ke které dochází především u očí, kde je napětí dolního víčka už před operací slabé. Po operaci může dojít k syndromu suchého oka, který se projevuje nedostatkem slz a pálením očí. Veškeré tyto komplikace jsou vzácné.

Pokud máte po operaci nějaké neočekávané obtíže jako bolest, horečku, zhoršení vidění kontaktujte nás na telefonním čísle 724 768 883.

VYZDVIŽENÍ
OBOČÍ

Operace vyzdvižení obočí 12 000 Kč.
Operace horních víček a vyzdvižení obočí 16 000 - 18 000 Kč dle rozsahu.

Proč se operace provádí

I když pacient přichází pro ochablost kůže horních víček a žádá jejich plastickou operaci, v některých případech nejde o přebytečnou kůži na horních víčkách, ale o pokles obočí, který je příčinou kožní řasy na víčku. Pokud bychom v takovém případě plastickou operací odstranili kožní lalok pouze na víčku, stav by se neupravil. Naopak bychom obočí ještě více k oku přitáhli. Zde je na místě vyzdvižení obočí.

Jak se operace provádí

V lokální anestezii (injekce účinné látky do oblasti těsně nad obočím) se po předchozím zakreslení provede odstranění kožního laloku nad obočím. Kůže se sešívá nevstřebatelným stehem, který bude za 5-7 dní odstraněn. Dojde tím k vyzdvižení obočí a k optickému zvětšení očí.

Před operací

Vysaďte léky, které snižují srážlivost krve 14 dní před operací. V indikovaných případech vyžadujeme předoperační vyšetření. Zařiďte si, prosím, odvoz z operace, protože řídit automobil nebo cestovat hromadnou dopravou z operace není možné.

V den operace

V určenou hodinu se, prosím, dostavte na operační sál, požádáme Vás o podpis informovaného souhlasu s operací a vyfotíme Vaše oči. Poté Vám do očí kápneme anestetikum. Při operaci budete ležet a zakryjeme Vás sterilní rouškou s otvorem na oči. Po operaci budou oči zalepené úzkými proužky sterilního krytí.

Pooperační léčba

První tři dny po operaci budete víčka chladit mrazenými gelovými sáčky nebo mraženou drobnou zeleninou (hrášek, kukuřice) obalenými v ubrousku (suchý chlad) 5x denně po 20 minut. Modřiny na víčkách jsou zcela běžné. První týden je vhodné si zvednout polštář, tedy i v noci být spíše v polosedě. Dva týdny po operaci se vyvarujte cvičení, plavání, běhání.

Možné pooperační komplikace

Během operace může dojít k neočekávanému výraznějšímu krvácení, které způsobí velké modřiny víček. V jizvě se mohou objevit milia či inkluzní cysty. Jizva může být po operaci několik týdnu mírně červená. Na rozdíl od operace horních víček zde není kam jizvu schovat a tak v některých případech je dobré po operaci jizvu ošetřit laserem.

Pokud máte po operaci nějaké neočekávané obtíže jako bolest, horečku, zhoršení vidění kontaktujte nás na telefonním čísle 724 768 883.

CURRICULUM VITAE

ŽIVOTOPIS

Osobní
údaje

narozena
14. 6. 1966
v Brně

Pregraduální
vzdělání

1980-1984
Gymnázium
Koněvova Brno

1984-1990
LF UP Olomouc

Akademická
kvalifikace

2005
na LF UP Olomouc obhájena kandidátská disertační práce na téma Ultrazvukové nálezy u endoftalmitid

Odborná
kvalifikace


1997
atestace I. stupně v oboru oftalmologie

2002
atestace II. stupně v oboru oftalmologie

Pedagogická
činnost


  • asistentka na Oční klinice LF UP Olomouc
  • výuka českých i zahraničních studentů
  • účast na vzdělávacích akcích v oboru oftalmologie

OSOBNÍI.

PRADĚDA

Prof. MUDr.
Rudolf Vanýsek, DrSc.


Věhlasný brněnský internista, zakladatel a přednosta Interní kliniky v Brně, rektor Masarykovy univerzity v Brně.

http://www.jirivanysek.cz/rodina/prof-mudr-rudolf-vanysek/

II.

DĚDA

Prof. MUDr.
Jan Vanýsek, DrSc.


Přednosta Oční kliniky Masarykovy univerzity v Brně, rektor Masarykovy univerzity, dlouholetý předseda Purkyňovy lékařské společnosti. Jako první v Československu implantoval umělou nitrooční čočku do oka pacienta.

http://www.jirivanysek.cz/rodina/prof-mudr-jan-vanysek/ https://www.youtube.com/watch?v=B1Jfyd2bvQA

III.

OTEC

MUDr.
Jan Vanýsek


Psychiatr, do roku 1965 na Psychiatrické klinice LF Masarykovy univerzity, od roku 1969 ambulantní psychiatr v Mikulově, Hustopečích a Klentnici.

IV.

 

MUDr. Klára Marešová,
Ph.D., FEBO


 

KONTAKT


Můžete se objednat pomocí formuláře níže. Sjednáme spolu termín na konzultaci před operací, kde probereme detaily operace a stanovíme termín.


Jméno a Příjmení E-mail Zpráva Informace o zpracování osobních údajů (ve smyslu GDPR) naleznete zde.

Kontaktní formulář

MUDr.
Klára Marešová,
PH. D., FEBO

E-mail  mudrmaresovaklara@gmail.com

Tento web používá pouze technické cookies.